Kullanıcı Adınız:

Şifreniz:

 (Şifre Sor)
Üye Ol

Site

Blog Anketler İstatistikler Üyelik Künye SSS E-mail Linkler

Haberler

Genel Türkiye'den Yurtdışından Siteden Haber Arşivi Eski Haberler

Animeler

İsme Göre Türe Göre Yıla Göre Puana Göre Kategoriye Göre Yeni Yayımlanacaklar

Mangalar

İsme Göre Türe Göre Yıla Göre Puana Göre Yeni Yayımlanacaklar

Yazılar

İncelemeler Röportajlar Detaylı Tanıtımlar Kitap İncelemeleri Etkinlikler Yazışmalar Diğer

Çizim

Julie Dillon'ın Dersleri Patrick Shettlesworth 'ın Dersleri

Kişiler Şirketler

 

Anime Tarzı Gözler

Yazar: LORA

Gözler, anime karakterlerinin yüzlerindeki en önemli organdır. Yüzün en anlam taşıyan kısmıdır. Her birini farklı ve tanınır yapan kısımdır, işte tam burada gözleri doğru çizebilmek çok önemlidir. Genel yüz derslerinin bu bölümünde, sizlere anime tarzı gözlerin çeşitlerinin nasıl çizildiğini göstereceğiz. Birçok sitede diğer çeşitleri olmaksızın sadece dişi karakterlerin iri stil gözlerinin çizimi anlatılır. Burada erkek ve dişi karakterlerin çeşitli göz çizimlerini bulacaksınız. Bunlara ek olarak çeşitlerin numaralandırılmış çizim aşamaları örnekleri size kendi karakterinizi yaratmanızda ya da kendi stilinize rötuşlar yapıp incelikler kazandırmanıza yardımcı olabilir.

Dişi Karakter Gözleri

Örnek 1:

1. Adım:

Anime gözlerinin en temeli ve en yaygın olarak kullanılanı olan iri dişi tipinden başlayalım. Başlangıç olarak yukarıya doğru ve en üst noktasında hafifçe kalınlaşan bir eğri çizilir. Bu göz yüzün sağ tarafındadır, bu yüzden eğrinin sol ucu sağ tarafından daha yukarıdadır. Bu stil gözün en üst noktası aslında mükemmel bir eğimde değildir, hafifçe köşeli, açılıdır.(Slayers'dan Lina Inverse karakterinin gözü gibi) Gözlerin bazı stilleri en üst noktada neredeyse mükemmel bir eğime sahiptirler.

2. Adım:

Sırada gözün alt kısmının çizimi var. Alt kısmın tam yerini belirlemenize yardımcı olması için gözün üst kısmının her iki ucundan simetrik açılar ile geçen ve alt tarafta birleşen köşegenler ile bordür oluşturulur. Silikçe çizilmiş olan bu bordürlerin eğimlerinin dikliği gözün ne kadar iri ve geniş olacağını belirler, bu sayfada ki diğer örneklere bakacak olursanız bordürlerin eğimlerinin dikliği azaldıkça gözün iriliğinin ve genişliğinin değiştiği çeşitleri görebilirsiniz. Bordürleri rehber olarak kullanarak alt kısmı aşağı sağa doğru hafifçe eğimli olacak şekilde çizin. Alt kısım sağ köşede açılı olmadır

3. Adım:

Rehber olarak kullanılan bordürler silinir, üst ve alt kısımlar ile artık belirmeye başlayan gözün içine uzunlamasına bir oval çizilir. Bazı karakterler iri dairesel bir irise (gözün renkli kısmı) sahiptirler ama bu stilde ince uzunlamasına bir oval irisi oluşturur. İsterseniz biraz daha geniş bir oval uygulayabilirsiniz. Oval kısmın üst tarafı gözün üst kısmı tarafından örtülmüş olarak çizilir. Tüm göz stillerinde iris nadiren tam olarak görünür. Hemen hemen her zaman, bir kısmı göz tarafından gizlenmiş olur.

4. Adım:

Şimdi ki adım ışık parıltılarının dış hatlarının çizimi. Anime karakterlerinin gözleri her zaman, en az derece de olsa gölgelidir. Anime dişi karakterlerine özgü olarak da oldukça yüksek derecede gölgeli ve parıltılı bölgelere sahip olurlar. Emin olmanız gereken noktalar, ışığın geliş yönünü seçmek, bunu tüm resminizin başından sonuna kadar uygulamaktır. Örnek olarak, ışık resimde soldan geliyorsa, resminizin sol tarafında aydınlık ve parıltılı bölgeler ortaya çıkarmalısınız. Yine iki uzunlamasına oval çizilir, iri olanı -ki kenarı irisin kenarı ile birleşmiş olan- irisin sol tarafında ve oldukça küçük olanı da sağ tarafında olmak üzere.

5. Adım:

Şimdi gözbebeğinin altındaki aydınlık kısımları çizin. En çok ışık alan bölümler her zaman üst taraftadır. Gözbebeğini asla önceki adımda çizdiğimiz ışık parıltılarının üstüne çizmeyin. Gözbebeinin altındaki aydınlık kısımları belirleyerek aynı zamanda iris içindeki göz bebeğini de oluşturmuş olursunuz. Kirpiklerin çizimini de bu adımda anlatıyoruz. Bu göz stilinde kirpikler gözün sağ-üst kısmında sivri uçlu çubuklar sırası şeklindedir, bu sıra üst eğriyi takip eder, gözün bitiminden geliyormuş gibi görünürler. Göz kapağını da ilk adımda çizdiğimiz üst kısmın sol tarafına ince, eğimli bir hat olarak üst kısmın en üst noktasından başlayacak şekilde çizin.

6. Adım:

İrisi en üst noktada oldukça karanlık ama alt tarafa doğru aydınlanacak şekilde gölgelendirin. Gölgelendirmeden sonra daha aydınlık olan iris ile gözbebeğini birbirinden ayırt edebilmelisiniz. Kaşı da ilk adımda olduğu gibi hafifçe eğimli ve en üst noktasına doğru biraz kalınlaşacak şekilde çizin. Uç kısımları oldukça ince olmalıdır. Kaşları da pürüssüz, çıkıntısız ve belirgin olarak çizdikten sonra; işte tamamladınız.^-^

Örnek 2:

1. Adım:

Pekala şimdi de başka stil bir göz çizelim. Bu seferki önceki kadar sık rastlanan bir stil değildir. Bu göz çok daha ince, zarif ve gerçekçi görünür, daha ciddi anime ve manga serilerinde kullanılır. Bu gözün stili Slayers'a göre epeyce daha ciddi olan Record Of Lodoss War'dan Deetlit'e aittir. Çizmeye uzun ve hafifçe eğimli bir hat ile başlıyoruz. Sol ucu sağ ucundan daha aşağıda ve sol kenarında keskince eğimli bir kıvrıma sahip olmalıdır.

2. Adım:

Yine gözün alt kısmını çizebilmek için üst kısmın kenarlarından simetrik iki köşegen çizerek rehber bordürleri oluşturuyoruz. Ancak önceki örnekteki gibi dik değil çok daha yatay olmalıdır. Bu stil göz diğerinden çok daha küçük, dar bir şekle sahiptir. Ancak çok ta düz çizerseniz bu sefer de göz çok fazla kısık olacaktır. Rehber bordürler yardımıyla gözün alt kısmının yerini belirleriz.

3. Adım:

Rehber bordürleri sildikten sonra irisin dış hatlarını çizin. Eğer göz kapağı olmassa mükemmel yuvarlıkta bir daire düşünün. Bununla birlikte iris göz kapağı ve kenarı tarafından çerçevelenir. Üst ve alt kısımları örtülmüş olarak çizin. Öfke, hiddet gibi ya da şaşkınlık anındaki duyguları ifade etmek istemedikçe iris çok küçük olmamalıdır.

4. Adım:

Şimdi iriste ki ışık parıltılarını çizin. Bu stilde ki ışık parıltıları da bir önceki örnekte olduğu gibi çizilir ancak bu sefer iris farklı olduğu için parıltılar daha küçük ve daha yuvarlak, dairesel olmalıdır. Göz kapağını da gözün üst kısmının biraz üzerine ince bir hat olarak çizin.

5. Adım:

Kaşı çizin ve irisin gölgelendirmesini yapın. Gözbebeğini ışık parıltılarının altına çizmeyi unutmayın. Gözbebeğini irisin diğer kısımlarından göze çarpıcı olarak biraz daha koyu olarak gölgelendirin.


Burada dişi karakter gözlerinin diğer stillerinin çeşitlerini görebilirsiniz. Bunları çizerken de anlatılan metodları kullanabilirisiniz. Her bir stil arasındaki farklar kadar benzerliklerini de görmeye çalışın. Şekiller ve oranlar değişse de gözün üst hattı her zaman daha yoğun, daga kalın, iriste her zaman çok yönlü, tabakalı gölgelendirmeler var. Buradaki eskizlerin bazıları oldukça çabucak yapılmış ve biraz dağınıklar ama umarız yardımcı olurlar.

Erkek Karakter Gözleri

Örnek 1:

1. Adım:

Şimdi de erkek karakterlerin gözlerinden örnekler çizeceğiz. Erkek karakterler bazen hayran çizerler tarafından ihmal edilirler. Çünkü bazı hayran çizerlerin erkek karakter çiziminde sorunları olabilir. Gerçekten bu kadar zor değiller sadece farklılar. Pek çok erkek karakter gözleri dişilere göre çok daha ince ve dar olmasına rağmen bir kaç istisna vardır. Bu göz stili dişilerinkinden daha dardır ve şüpheli, hafif karanlık tipli gibi görünen karakterler ait olur (Fushigi Yuugi'den Hotohori gibi). Çizime koyu ve çok hafif eğimli bir hat çizerek başlanır. Bu hat hemen hemen yataydır ama yine de hafifçe bir eğime sahiptir, uçları; sol tarafta ki diğerinden biraz daha fazla olmak üzere içeri kıvrımlıdır.

2. Adım:

Yine alt kısmın çiziminde yardımcı olması için rehber köşegenler çizilir. Bu seferkiler bir önceki örneğe göre daha dikey ancak ilk örneğe göre de biraz daha yataydır. Ne çok dik açılı ne de yatay olmalıdır ki gözün olması gereken ölçüsü bozulmasın. Rehber bordürlei çizdikten sonra da gözün alt kısmını bunların yardımıyla çizin.

3. Adım:

Rehber bordürlei sildikten sonra iris bölümünü çizin. İris mükemmel bir yuvarlıktadır ama üst kısmı göz kapağı tarafından örtülmüş olmalıdır. İrisi çok küçük çizmeyin.

4. Adım:

Erkek karakterler de gözlerinde ışık parıltılarına sahipseler de bunlar sıklıkla iri ve belli olmazlar. İrisin sol tarafına bir tane oval ışık parıltısı çizin, sağ tarafına da küçük bir tane kondurun.

5.Adım:

Gözbebeğini yine parıltıların altında olacak şekilde çizin ve özellikle de göz koyu renkli ise koyu, yoğun olarak gölgelendirin. Göz kapağı çizgisini ve kaşı çizin. Bunu yaparken örneği inceleyebilirsiniz. Erkek karakterler daha gizemli olma eğilimindedirler, daha koyu ve çok ince olmayan kaşlar çizin. Ama ''kız gibi'' görünmelerinden endişe etmeyin ^-^. Bazı gözlerin dişi karakterlere mi yoksa erkek karakterlere mi ait olduğunu söylemek zor olabilir. Bazı stiller birbirleriyle değiştirilerek her iki cins içinde kullanılabilirler.

Örnek 2:

1. Adım:

İnce, dar gözler sık sık (ama her zaman değil) gizemli ve düşünceli karakterlerle ilişkilendirilirler. Kötü karakterler sık sık bu tipte gözlee sahip olurlar ama bu göze sahip olan her karakter de kötü değildir. Bu stil gözün çizimine uzun ve eğimli bir hat ile naşlanır. Dikkat edilecek yer; eğim sol tarafta sağ tarafa göre daha diktir.

2. Adım:

Yine rehber bordürlerin çizimi ile devam edilir. Bu sefer ki köşegenler ilk üç örnekten farklıdır, simetrik değildirler. Sol tarafta ki sağ taraftakine göre daha düzdür. Rehber bordürleri kullanarak gözün alt kısmını çizin. Düz bir çizgi değil gözün tamamını uzatılmış gösterecek eğimli bir hat çizin.

3. Adım:

Rehber bordürleri silip irisi çizin. İrisin üst kısmı göz kapağı tarafından örtülmüş olmalıdır. İris, eğer göz kapağı olmasa mükemmel bir daire tamamlayacak şekilde olmalıdır. Gözün sağ tarafına giderek koyulaşan, yoğunlaşan gölgelendirme yapın.

4. Adım:

Işık parıltılarını ve göz kapağı çizgisini çizin.

5. Adım:

Göz bebeğini ekleyin ve irisi gölgelendirin. Kaşı da koyu, pürüzsüz bir hat olarak çizerek gözü tamamlayın. İşte yine yaptınız. ^-^


Burada da erkek karakterlerin gözlerinden küçük bir koleksiyon var. Belirtmeliyiz ki bazıları dişi karakterlerin gözlerinden yanlışlıkla karışmış olabilir, daha önce de söylendiği gibi iki cins arasında ortak kullanılabilen stiller olabilir.Özellikle de çocuk karakterlerin gözleri söz konusu ise. Çoğu erkek karakterlerin gözleri dişilerinkinden daha dardır ve üst kısımları dişiler gibi koyu değildir. Erkek karakterler gözlerinde dişiler kadar ışık parıltısına sahip değillerdir, ancak siz isterseniz yine de çizebilirsiniz.

Şimdiye kadar ki örneklerde sağ göz çizdiniz. Şimdi sol göz çizmek ister misiniz? Yapmanız gereken çizdiğiniz gözün aynadaki görüntüsünü çizmek. İkinci gözü yerleştirmek için hünerli olmalısınız. Anime gözleri arasındaki uzaklık, hangi stil olursa olsun, her zaman bir göz kadardır. Uzaklık ister az olsun ister çok olsun her şekilde araya rahatça bir göz daha sığacak şekilde olmalıdır.
Büyük olasılıkla çizdiğiniz yüzün yönü size doğru, yine de gözlerin farklı açılarda nasıl yerleştirileceğini bilmeye ihtiyacınız olacak. Genel yüz çizimlerinin ''kafa'' bölümünde gözlerin yerleştirilmesi için yardımcı olacak eğimli rehber bordürleri göreceksiniz. Gözlerin yerini tam olarak belirlemek için, gerçekten rehbersiz çizim yapabilecek kadar ustalaşıncaya kadar, her zaman bu rehber bordürleri çizin. Bu örnek resimde dikkat edilecek nokta, sizden uzakta olduğu için sağ gözün sola göre daha küçük ve daha yassı olduğudur.
Burada da aynı şey geçerli, bu sefer kafa diğer yöne doğru açılı bu yüzden de sol göz daha küçük ve daha yassıdır. Her iki gözde yüzün eğimini takip ediyor. Tam anlamıyla düz bir çizgide değiller, öyle olursa, baştan savma, uyduruk görünecektir. Bu konuda dikkatli olun.

Bu sayfadaki bilgiler Julie Dillon tarafından hazırlanıp, LORA tarafından tercüme edilmiştir. Julie Dillon'ın izni altında sitemizde yayımlanmaktadır.   

 

Son Girilen Anime Tanıtımları

1. Bubble
2. Kimetsu no Yaiba
3. The Legend of the Galactic Heroes: New Thesis (Encounter)
4. The Legend of the Galactic Heroes: New Thesis 2 (Stellar War)
5. Belle: Ryuu to Sobakasu no Hime
6. Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time
7. Yuukoku no Moriarty

Son Girilen Manga Tanıtımları

1. Rurouni Kenshin: Master of Flame - Hidden Chapter
2. Rurouni Kenshin: Restoration
3. Yume no Shizuku - Ougon no Torikago
4. Tonari no Kaibutsu-kun
5. Lady Victorian
6. Hadashi no Bara wo Fume
7. Anne no Aijou

En Son Yorum Girilmiş Animeler

1. Hellsing Ultimate
2. Himouto! Umaru-chan
3. Kanojo to Kanojo no Neko
4. Claymore
5. Brynhildr in the Darkness
6. Fist of the North Star
7. Recorder to Randoseru

En Son Yorum Girilmiş Mangalar

1. Death Note
2. Steel Ball Run
3. Berserk
4. Kaichou Wa Maid-sama!
5. NANA
6. Skip Beat!
7. Death Note

 

Copyright © 2000 - 2022 Anime.GEN.TR